sakrament

sakramentet

sakrament

sakramenten

Substantiv
religion
sakrament
kyrklig handling som förmedlar gudomlig nåd till människorna, t ex dopet och nattvarden