sagradabark

sagradabarken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder sagradabark inom medicin ?

samma som frangulabark, som erhålles av brakvedsbusken

Översättningar

Möjliga synonymer till sagradabark