sagittarian

Substantiv
astronomi
född i Skyttens tecken
  • Svenska
  • skytt [ astronomi ]