safrol

safrolen

(-)(-)
Substantiv
kemi
en färglös vätska, medel mot hudirritationer och parasiter.