saffransgul

Adjektiv
färgsaffransgul

Uttrycksadjektiv
färg