saffarider

Substantiv
dynasti som regerade i södra Iran och västra Pakistan 867-1495