sadhu

sadhus

Substantiv
sadhu
helig man i Indien
  • Svenska
  • sadhu [ religion ]

Synonymer