sadelpunkt

sadelpunkten

(-)(-)
Substantiv
matematik