sadelbom

sadelbommen

sadelbommar

(-)
Substantiv
botanik
häst
längsgående del till hästsadel

Synonymer