sacristy

sacristies

Substantiv
religion
sidorum i kyrka, omklädningsrum för prästen, förvaringsrum för skrudar och nattvardskärl m m

Synonymer