sacrist

sacrists

Substantiv
religion
katolsk kyrkotjänare som har tillsyn över sakristian
musik