sacrament

sacraments

Substantiv
religion
sacrament
kyrklig handling som förmedlar gudomlig nåd till människorna, t ex dopet och nattvarden