sackarin

sackarinet

(-)(-)
Substantiv
kemi
sötningsmedel som är ung. 500 gånger sötare än vanligt socker
  • "Sverige inkom med en rapport från Livsmedelsverket om intaget av aspartam, acesulfamkalium, sackarin och cyklamat bland diabetiker. eur-lex.europa.eu"