sackarifikation

sackarifikationen

(-)(-)
Substantiv
omvandling till socker

Synonymer