sackarat

sackaratet

(-)

sackaraterna

Substantiv
kemi
något av sockersyrans salter