saccharin

Substantiv
kemi
sötningsmedel som är ung. 500 gånger sötare än vanligt socker