saccharimetry

Substantiv
kemi
bestämning av sockerhaten i en lösning