saccharification

Substantiv
omvandling till socker