saccharide

Substantiv
kemi
detsamma som sockerartl

Synonymer