sabinene

Substantiv
kemi
en dicyklisk monoterpen som finns i sävenbomsolja och många andra eteriska oljor