s-transferase

s-transferases

Substantiv
kemi
enzym som katalyserar överföring av en grupp, såsom en fosfatgrupp, mellan två föreningar