sörja ner

sörjer ner

sörjde ner

sörjt ner

sörj ner

Verb