sömnbehov

sömnbehovet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet sömnbehov

  • "– Det är den centralstimulerande effekten som de söker, det vill säga, frisättningen av signalsubstanser som noradrenalin och dopamin som stimulerar hjärncellerna och ger en ökad vakenhet, minskat sömnbehov och skärpt koncentrationsförmåga."
  • "Enligt Frans kan det vara så att många tror att man får ett minskat sömnbehov när man är ute mycket i solen, men studier har visat att de som sover bäst och längst, är de som exponerats för mest solljus."
  • "De som uppgav att de sov mer än åtta timmar per natt hade en 45-procentig ökad risk av att drabbas av stroke, och risken ökade om personen sov längre än åtta timmar under flera års tid, eller där personen fått ett större sömnbehov."
  • "Dessutom påverkas vårt sömnbehov och sömnkvalitet av alla möjliga yttre faktorer, till exempel ålder, årstider eller om vi har semester eller inte."
  • "Det kan vara betydligt fler barn som har drabbats av narkolepsi, okontrollerat sömnbehov, kopplat till svininfluensavaccinet än vad man tidigare trott."
  • "Forskarna hoppas att fortsatta djurstudier ska kunna tjäna som modell för hur man går vidare för att studera mekanismerna bakom människors sömnbehov."
  • "Vetenskapen har i flera decennier försökt utröna varför arternas sömnbehov varierar så mycket."
  • "Fruktan och hunger styr sömnbehov"
  • "Ärtflighet kan avgöra sömnbehov"
  • "För den lille killen som somnade i Mikaels famn, fortsatte dagen med än mer sömn, ovetandes om hur hans plötsliga sömnbehov blivit en stor snackis på internet."

Vad betyder sömnbehov inom generell ?

(t.ex. en enskild persons) behov av sömn (varje dygn, t.ex. räknat i timmar); tillfälligt behov av sömn, känsla av plötslig trötthet

Diskussion om ordet sömnbehov