sår

såret

sår

såren

Substantiv
medicin
sår
Sår, skada på hud eller slemhinna[1],kan uppstå både av yttre påverkan t.ex. vid en olycka eller av inre påverkan vid vissa sjukdomar

Synonymer
sår

sådde

sått

Verb

Synonymer

sår

Adjektiv