sågbock

sågbocken

sågbockar

sågbockarna

Substantiv
snickeri