sätta på spel

Verbsätta på spel

Vanliga uttryck
ALLMÄNT
att riskera något

Synonymer