sätta fart

sätter fart

satt fart

suttit fart

sätta fart

Verb