sätta in i strid

(-)(-)(-)
Substantiv
militärväsen