sätta i stånd

sätter i stånd

satt i stånd

suttit i stånd

sätta i stånd

Verb

Synonymer