sätta i brand

Verb
ALLMÄNT
  • "så ägnade han då sina ynglingaår åt att flickors hjärtan sätta i brand... (B J Erson)"