sätta dess prägel på

sätter dess prägel på

satt dess prägel på

suttit dess prägel på

sätta dess prägel på

Verb