sätt

sättet

sätt

sätten

Substantiv
  • "Vid behov, och i varje fall efter att ha antagit en sådan genomförandeakt som avses i punkt 1, ska kommissionen lämna in rekommendationer till rådet om att förhandla om internationella överenskommelser med berörda tredjeländer om ömsesidig tillgång till och utbyte av information om derivatkontrakt i transaktionsregister som är etablerade i detta tredjeland, på ett sådant sätt att unionens myndigheter, inbegripet Esma, har direkt och ständig tillgång till all information som krävs för fullgörandet av deras uppgifter. europarl.europa.eu"

Synonymer

bildligt

Synonymer
sätta

sätter

satte

satt

sätt

Verb
Vanligast
typografi

Synonymer