sätt att vara

(-)(-)(-)
Substantivsätt att vara

Okänd ordklass