säteri

säteriet

säterier

säterierna

Substantiv
beskr. större gård, benämning fr 1400-tal på gård som bebos av frälseperson (sdo)
  • "Tunarps säteri ligger i Västergötland"

Synonymer