säsongbiljett

säsongbiljetten

säsongbiljetter

säsongbiljetterna

Substantiv

Är en/ett