sänka

sänkan

sänkor

sänkorna

Substantiv
geografi
sänka
En grund, långsträckt dal

Synonymer

medicin
sänka
Visa bild Fotograf: Sundar
Sänkningsreaktion (SR), vanligen sänka, är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Testet mäter hur snabbt erytrocyterna (de röda blodkropparna) sjunker när blodet får stå i ett rör med ett tillsatt antikoagulantium, vanligen citrat
.

Synonymer
sänka

sänker

sänkte

sänkt

sänk

Verb
  • "Hon sänkte sina ögon"
  • "Kvantiteten sänkte priset"

Synonymer

Synonymer