sängram

sängramen

sängramar

sängramarna

Substantiv