sändning

sändningen

sändningar

sändningarna

Substantiv
radiosändning

Substantiv