sändaranläggning

sändaranläggningen

(-)(-)
Substantiv
teknik