säkringsslinga

säkringsslingan

säkringsslingor

säkringsslingorna

Substantiv
alpin