säkringsskruv

säkringsskruven

säkringsskruvar

säkringsskruvarna

Substantiv