säkra

säkrar

säkrade

säkrat

säkra

Verbsäker

säkrare

säkrast

Adjektiv
  • "Är du helt säker?"
  • "Han dör i den säkra förvissningen att..."
  • "Det finns inga säkra bevis på Jesu existens"

Synonymer