säkerhetsnål

säkerhetsnålen

säkerhetsnålar

säkerhetsnålarna

Substantiv