säkerhetsbroms

säkerhetsbromsen

(-)(-)
Substantiv