sägen

sägnen

(-)

sägnerna

Substantiv
mytologi

Synonymer