rymmas

rymdas
rymdes
rymts
Verb

Översättningar

Synonymer till rymmas

Hur böjs ordet rymmas på svenska?

Presens: rymdas
Preteritum: rymdes
Supinum: rymts

Hur används ordet rymmas

 • "Hur de 50 nya medarbetarna ska rymmas i de nuvarande lokalerna är något som myndigheten just nu undersöker."
 • "– Det finns få domar som handlar om var i det ekonomiska biståndet datorer eventuellt ska rymmas, frågan är inte okomplicerad, säger Margaretha Johansson, sektionschef på socialförvaltningen, till BLT."
 • "Det var fyra år sedan som kommunfullmäktige i Karlshamn beslutade att satsa 300 miljoner kronor på en ny byggnad på Östra Piren, etapp fem, där det ska rymmas 700 arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang."
 • "För fyra år sedan beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn att satsa 300 miljoner kronor på en ny byggnad på Östra Piren, etapp fem, där det ska rymmas 700 arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang."
 • "I dagsläget tror han att många av åtgärderna kan rymmas i dagens ekonomi men att man kommer att behöva mer pengar för studiehandledning, skolbibliotek och elevhälsa."
 • "Det är heller inte spikat vilka verksamheter som ska rymmas i lokalerna, men folktandvården är en av dem som ska flytta in."
 • "Vår uppfattning är att skolarbetet ska kunna rymmas under skoltid och med stöd och hjälp av pedagoger."
 • "De närmaste byggplanerna i Ronneby är i kvarteret Kilen som också ligger centralt och där det kan rymmas 200 moderna lägenheter."
 • "Strömvallen ska byggas in med tak och plats för 2000 sittplatser och sammanlagt ska 9000 personer rymmas i arenan."
 • "Totalt sett räknar vi med att det ska kunna rymmas 800 personer."
 • "Hur de 50 nya medarbetarna ska rymmas i de nuvarande lokalerna är något som myndigheten just nu undersöker."
 • "– Det finns få domar som handlar om var i det ekonomiska biståndet datorer eventuellt ska rymmas, frågan är inte okomplicerad, säger Margaretha Johansson, sektionschef på socialförvaltningen, till BLT."
 • "Det var fyra år sedan som kommunfullmäktige i Karlshamn beslutade att satsa 300 miljoner kronor på en ny byggnad på Östra Piren, etapp fem, där det ska rymmas 700 arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang."
 • "För fyra år sedan beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn att satsa 300 miljoner kronor på en ny byggnad på Östra Piren, etapp fem, där det ska rymmas 700 arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang."
 • "I dagsläget tror han att många av åtgärderna kan rymmas i dagens ekonomi men att man kommer att behöva mer pengar för studiehandledning, skolbibliotek och elevhälsa."
 • "Det är heller inte spikat vilka verksamheter som ska rymmas i lokalerna, men folktandvården är en av dem som ska flytta in."
 • "Vår uppfattning är att skolarbetet ska kunna rymmas under skoltid och med stöd och hjälp av pedagoger."
 • "De närmaste byggplanerna i Ronneby är i kvarteret Kilen som också ligger centralt och där det kan rymmas 200 moderna lägenheter."
 • "Strömvallen ska byggas in med tak och plats för 2000 sittplatser och sammanlagt ska 9000 personer rymmas i arenan."
 • "Totalt sett räknar vi med att det ska kunna rymmas 800 personer."

Vad betyder rymmas inom ALLMÄNT ?

få plats

Möjliga synonymer till rymmas

Diskussion om ordet rymmas