rutt

rutten

rutter

rutterna

Substantiv
trafik
En rutt eller trad är en fastlagd färdplan eller färdväg mellan två eller fler punkter. Begreppet används för fartyg men även vid andra transportsätt på land eller i luften. För fartyg består rutten av positioner där förändring inträffar i färden Start/stopp eller vändpunkter. För biltrafik kan en rutt bestå av en färdväg som följer vissa vägar och gator, samt angivelse av trafikplatser/korsningar där föraren byter mellan dessa.

Synonymer
rutten

ruttnare

ruttnast

Adjektiv
  • "Var snäll och kasta inte ruttna ägg eller tomater på mig"

Synonymer

Övrig relation