rusta

rustar

rustade

rustat

rusta

Verbrustad

Adjektiv

Synonymer

  • Engelska
  • armored [ militärväsen ]