run-off

run-offs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet run-off har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom politik
  • Inom miljövetenskap
sport
politik
miljövetenskap

Ordet run-off inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till run-off (inom sport)

Ordet run-off inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till run-off (inom politik)

Ordet run-off inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Diskussion om ordet run-off

run-off

Adjektiv

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till run-off

Diskussion om ordet run-off