rum

rummet

rum

rummen

Substantiv
rum
Visa bild Fotograf: Albedo-ukr

Synonymer
rum

Substantiv
dryck
rum
Visa bild Fotograf: Jarvin
  • Svenska
  • rom [ dryck ]
distilled from fermented molasses

Synonymer

RUM

Substantiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: Are You Married

rum

Adjektiv
  • "She's a rum girl"
  • "what a rum fellow"
  • "He has written books about a rum fellow"

Synonymer